Cílem předmětu je představit hrozby, které se mohou vyskytnout při používání informačních a komunikačních technologií. Druhým tématem jsou pravidla a principy pro praktickou tvorbu prezentací s cílem připravit studenty na obhajobu svých závěrečných prací. Výuka je zaměřena na prohloubení středoškolských znalostí studentů z této oblasti informační a komunikační techniky.

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.