Kurz poskytuje jednak základní informace o geografických informačních systémech (GIS), ale hlavně jejich nasazení v praxi pro řešení různých aplikačních problémů. Je určen zejména pro studenty informatiky, matematiky nebo geografie, jimž rozšiřuje obzor o aplikační využití svých znalostí. V předmětu se studenti seznámí s problematikou zpracování podkladů pro tvorbu map a možnostmi publikování map na internetu. Dozví se, jak programovat vlastní aplikaci schopnou zpracovávat geografická data a jak pomocí GPS si pořídit vlastní data o krajině.