Cílem předmětu je představit hrozby, které se mohou vyskytnout při používání informačních a komunikačních technologií. Druhým tématem jsou pravidla a principy pro praktickou tvorbu prezentací s cílem připravit studenty na obhajobu svých závěrečných prací. Výuka je zaměřena na prohloubení středoškolských znalostí studentů z této oblasti informační a komunikační techniky.

V kurzu diskutujeme otázky integrace počítačů a internetu do edukačního procesu. Zmíníme historii počítačové výuky a používání technických prostředků ve výuce. Připomeneme roli ICT ve škole. Zabýváme se pedagogickými principy počítačem podporované výuky. Věnujeme se výukovým programům, představíme jejich vlastnosti, rozebereme principy jejich tvorby, ukážeme některé přístupy k evaluaci počítačové výuky. Předmět vysvětluje současné otázky eLearningu. Studenti se naučí navrhnout výukový projekt. Studenti získají informaci o možnostech současných technologií ve vzdělávání.

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.