Kurz je zaměřen na fundamentální kombinatorické uvažování. Jsou vysvětleny základní pojmy, metody a modely diskrétní matematiky. Posléze se procvičí aplikace na slovní příklady.