Předmět je zaměřen na seznámení s teoretickými základy informatiky - na základní pojmy a metody souvisejícími s teorií informace a konečnými automaty a jazyky. Cílem předmětu je poskytnout teoretický aparát jako základ k pochopení faktů, vztahů a metod v dalších odborných předmětech. Studenti získají přehled o základních pojmech teorie informace s důrazem na aplikace např. entropie v různých oblastech informatiky (např. kódování). Dále studenti získají přehled v oblasti teorie jazyků a automatů. Cvičení předmětu jsou zaměřena zejména na zvládnutí vybraných postupů a metod.

Kurz je zaměřen na fundamentální kombinatorické uvažování. Jsou vysvětleny základní pojmy, metody a modely diskrétní matematiky. Posléze se procvičí aplikace na slovní příklady.