Kurzy celoživotního vzdělávání

Kurz nabízí účastníkům možnost lépe se orientovat v problematice zpracování elektronických textů účastníka a efektivněji i efektněji využívat možností textových editorů.

Kurz dále nabízí účastníkům možnost zdokonalit se v práci s tabulkami, v provádění jednoduchých výpočtů, v používání funkcí, ukazuje vizualizaci výsledků pomocí grafů, ale i pokročilejší techniky jako je např. podmíněné formátování, ověřování dat a použití kontingenčních tabulek.

Kurz též seznamuje účastníky s problematikou tvorby prezentací.

Kurz pro účastníky školení Efektivní práce s textem v textovém editoru

Kurz nabízí účastníkům možnost zdokonalit se v práci s tabulkami, v provádění jednoduchých výpočtů, v používání funkcí, ukazuje vizualizaci výsledků pomocí grafů, ale i pokročilejší techniky jako je např. podmíněné formátování, ověřování dat a použití kontingenčních tabulek.