Úvod do uživatelské grafiky pro budoucí učitele. Práce v konkrétních grafických editorech s důrazem na vlastní praktickou a tvůrčí činnost zaměřenou do studentova oboru studia. 

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními postupy používanými v oblasti umělé inteligence a jejich využitím v praxi. 

Základní kurz databázových systémů

Popisuje základy práce s JavaScriptem