Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních zařízení ve školní výuce, seznamuje s ovládáním interaktivních tabulí a možnostmi využití softwaru Smart Notebook k vlastní tvorbě interaktivních aplikací.

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi multimediálních technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální povahy.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními typografickými pravidly a technologiemi pro tvorbu dokumentace v oboru informačních technologii a naučit je, jak efektivně pracovat s moderními technikami sazby se zaměřením na formátování dokumentů v LaTeX.

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet školní, výukové či firemní webové stránky v prostředí internetu či lokálních (školních resp. firemních) intranetů a tyto stránky publikovat a spravovat na veřejném, školním (firemním) nebo vlastním internetovém serveru.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními technologiemi pro tvorbu responzivních a optimalizovaných webových stránek - tvorbou interaktivních formulářů, technologií HTML5, jazykem kaskádových stylů ve verzi CSS3, DHTML, DOM a použitím JavaScriptu při tvorbě webových aplikací. Součástí obsahu předmětu je i formátování webových prezentací pro mobilní zařízení a tiskový výstup.

Kurz je základním manuálem pro zájemce o tvorbu a správu elektronických výukových kurzů v systému Moodle PF JU.

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií tvorby výukových materiálů podle současných standardů s využitím autorského systému Moodle. V kurzu by měl student získat představu o problematice e-learningu, možnostech využití a aplikací do výuky. V průběhu celého kurzu studenti plní úkoly, které povedou k vytvoření elektronického výukového materiálu na zadané téma v systému Moodle.

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální a interaktivní povahy.