Toto je pouze pracovní složka pro mé studenty, uvedené kurzy jsou přístupné k využití na https://moodle.pf.jcu.cz/course/index.php?categoryid=2.

Kurz vysvětluje krok za krokem práci s nástrojem aplikace MS Whiteboard. Tento nástroj slouží jako interaktivní tabule pro členy týmu, učitele a žáky ale i pro běžné uživatele, kteří mohou na toto digitální "plátno" společně kreslit, psát, vkládat své nápady, obrázky a jiné objekty.


Tento kurz má pomoci při tvorbě pracovních listů pomocí Wizer.me

Tento kurz má pomoci při vytváření komiksů pomocí StoryboardThat

Tento kurz má pomoci při vytváření kvízů za pomocí Kahoot!

Tento kurz má pomoci při vytváření kvízů za pomocí Quizlet a TEDEd.

Tento kurz má pomoci při vytváření únikových her pro studenty.