Dvouhodinový seminář týdně je určen studentům, kteří mají zájem vyvíjet webové aplikace podle aktuálních trendů. Následně budou schopni pracovat s verzovacím systémem GIT, vytvářet dockerizované MVC aplikace v nejnovějším PHP 7.3, používat framework Nette 2.4, knihovnu Bootstrap, databázi MySQL a správce PHP závislostí Composer.

Požadavky: vlastní projekt (s využitím DockerPHP 7.3Nette 2.4MySQL a Bootstrap) dostupný v GIT repozitáři.

Dvě hodiny přednášky a dvě hodiny cvičení týdně seznamují (teoreticky i prakticky) studenty se základními pojmy, principy a technikami objektově orientovaného programování (OOP) s uplatněním přístupů object first a design patterns first, které jsou demonstrovány prostřednictvím jednoho z nejpoužívanějších programovacích jazyků, kterým je Java. Díky vizuálním class diagramům a práci s objekty v prostředí BlueJ studenti pochopí a budou schopni aplikovat OOP principy bez ohledu na používaný programovací jazyk.

Požadavky: aktivní účast na cvičeních (80 % a více), průběžné plnění úkolů, úspěšné zvládnutí tří testů v průběhu semestru a vlastní projekt (s využitím Java a BlueJ).