Kurz Informatika I se zaměřuje na praktické využití textových editorů ve spojení s praktickými (typografickými) pravidly pro publikování zejména vědeckých prací, prací v tabulkovém procesoru a práce s grafikou.

Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání.

Základní kurz databázových systémů

Úvodní kurz programování (denní studium)

Pokračovací kurz programování

Úvodní kurz programování (kombinované studium)

Pokračovací kurz programování (kombinované studium)