Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání. Kurz zahrnuje též programování jednoduchých db aplikací.

Kurz Informatika I se zaměřuje na praktické využití textových editorů ve spojení s praktickými (typografickými) pravidly pro publikování zejména vědeckých prací, prací v tabulkovém procesoru a práce s grafikou.

Kurz je zaměřen na principiální pochopení standardních editačních a operačních prostředí a na základní způsoby manipulace s jednotlivými druhy elektronických informací (textové, numerické, grafické)

Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání.

Základní kurz databázových systémů

Úvodní kurz programování (denní studium)

Pokračovací kurz programování

Pokračovací kurz programování (kombinované studium)