Pokračovací kurz programování - Objektově orientované programování v C#

Základní kurz databázových systémů

Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání. Kurz zahrnuje též programování jednoduchých db aplikací.

Základní kurz databázových systémů