Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání. Kurz zahrnuje též programování jednoduchých db aplikací.

Úvodní kurz programování (denní studium)

Pokračovací kurz programování - Objektově orientované programování v C#