Úvod do problematiky získávání znalostí z databází, jejich využívání. Kurz zahrnuje též programování jednoduchých db aplikací.

Základní kurz databázových systémů

Pokračovací kurz programování

Pokračovací kurz programování (kombinované studium)