Úvodní kurz programování (denní studium)

Úvod do problematiky získávání znalostí z dat, jejich využívání. Kurz zahrnuje též programování jednoduchých db aplikací.

Pokračovací kurz programování - Objektově orientované programování v C#

Úvodní kurz programování (denní studium)