Kontakt na vyučujícího: dobias@pf.jcu.cz

Oborově didaktický předmět připravující budoucí učitele 1. stupně na využití počítače ve vyučování. Na konkrétních příkladech je student seznamován se smysluplným využitím počítače ve výuce.