Úvodní kurz základních matematických postupů. Student by měl získat znalosti potřebné pro další kurzy teoretické (diskrétní matematika, algoritmy) i aplikované informatiky (databáze, programování). Absolvent bude rozumět základním pojmům používaným v matematice a bude je umět smysluplně použít ve výpočtech.

Cílem kurzu je především diskutovat možnosti, způsoby, přínosy a rizika využívání různých digitálních technologií ve třídě z jednotlivých mezinárodních perspektiv. Dále budou diskutovány přínosy a rizika jednotlivých digitálních technologií.


Kontakt na vyučujícího: dobias@pf.jcu.cz

Oborově didaktický předmět připravující budoucí učitele 1. stupně na využití počítače ve vyučování. Na konkrétních příkladech je student seznamován se smysluplným využitím počítače ve výuce.