Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi multimediálních technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální povahy. Dále zprostředkovat studentům celkový přehled v oblasti multimediálních technologií a předat jim konkrétní praktické zkušenosti z jejich tvorby a využití, důraz bude kladen především na praktické užití a kreativní tvorbu při týmové práci.

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální a interaktivní povahy.