Předmět seznamuje studenty v teoretické rovině se zásadami správné výživy. Přibližuje vzájemný poměr mezi výdejem a příjmem energií. Popisuje vhodné zdroje potravin. Dává návody k správným stravovacím návykům a utvoření stravovacího pořádku podle věku, zaměstnání, genetických předpokladů a známých typů metabolizmu. Přibližuje následky nevhodné životosprávy. Seznamuje studenty s metabolismem bílkovin, cukrů a tuků na molekulární úrovni. Popisuje jednotlivé metabolické systémy zajišťující energetické krytí pohybové činnosti člověka. Absolvent je schopen pracovat jako specialista v oblasti výživy a stravovacích návyků. Je schopen vytvářet individuální stravovací plány doplněné o vhodné pohybové aktivity, jejichž cílem je úprava hmotnosti na základě optimalizace energetického příjmu a výdeje. 

Kurz intenzivní, ucelenou formou seznamuje studenta s možnostmi náplně volného času pomocí prožitkově-poznávacích aktivit. Náplň kurzu je tvořena formami turistiky (pěší, vodní, cykloturistika) doplněnými o zásady pobytu v přírodě, hry v přírodě, spolupráci v zátěžových situacích, o informace umožňující získat ucelený pohled na navštívenou oblast z hlediska kulturního, historického, biologického a geografického. Absolvent je schopen samostatného plánování a vedení skupiny ve vybrané lokalitě, ve které je schopen se orientovat, pohybovat a podat o ní komplexní přehled 

Seznámení se základními poznatky předmětu Aplikovaná tělesná výchova - předmět zkoumání, vznik, vývoj, vztah k ostatním tělovýchovným vědám, zejména ke kineziologii. Mezinárodní spolupráce a perspektivy rozvoje aplikované tělesné výchovy a sportu. Přehled jednotlivých postižení. Funkční regulace postižení prostřednictvím tělesných cvičení. Programy tělesných cvičení pro při postižení pohybového aparátu. Pohybové aktivity vhodné pro jedince s mentálním postižením. Pohybové aktivity pro zrakově postižené.
Pohybové aktivity pro sluchově postižené. Sociálně integrativní a osobnostně stabilizující účinky pohybové aktivity pro postižené. Didaktické zvláštnosti výuky postižených dětí. Integrace. Sport u jedinců s vnitřním postižením. Význam pohybových aktivit při léčbě psychicky nemocných, zejména schizofrenie.

Seznámení se základními poznatky předmětu Aplikovaná tělesná výchova - předmět zkoumání, vznik, vývoj, vztah k ostatním tělovýchovným vědám, zejména ke kineziologii. Mezinárodní spolupráce a perspektivy rozvoje aplikované tělesné výchovy a sportu. Přehled jednotlivých postižení. Funkční regulace postižení prostřednictvím tělesných cvičení. Programy tělesných cvičení pro při postižení pohybového aparátu. Pohybové aktivity vhodné pro jedince s mentálním postižením. Pohybové aktivity pro zrakově postižené. 
Pohybové aktivity pro sluchově postižené. Sociálně integrativní a osobnostně stabilizující účinky pohybové aktivity pro postižené. Didaktické zvláštnosti výuky postižených dětí. Integrace. Sport u jedinců s vnitřním postižením. Význam pohybových aktivit při léčbě psychicky nemocných, zejména schizofrenie.