Seznámení se základními poznatky předmětu Aplikovaná tělesná výchova - předmět zkoumání, vznik, vývoj, vztah k ostatním tělovýchovným vědám, zejména ke kineziologii. Mezinárodní spolupráce a perspektivy rozvoje aplikované tělesné výchovy a sportu. Přehled jednotlivých postižení. Funkční regulace postižení prostřednictvím tělesných cvičení. Programy tělesných cvičení pro při postižení pohybového aparátu. Pohybové aktivity vhodné pro jedince s mentálním postižením. Pohybové aktivity pro zrakově postižené. 
Pohybové aktivity pro sluchově postižené. Sociálně integrativní a osobnostně stabilizující účinky pohybové aktivity pro postižené. Didaktické zvláštnosti výuky postižených dětí. Integrace. Sport u jedinců s vnitřním postižením. Význam pohybových aktivit při léčbě psychicky nemocných, zejména schizofrenie.