Kurz intenzivní, ucelenou formou seznamuje studenta s možnostmi náplně volného času pomocí prožitkově-poznávacích aktivit. Náplň kurzu je tvořena formami turistiky (pěší, vodní, cykloturistika) doplněnými o zásady pobytu v přírodě, hry v přírodě, spolupráci v zátěžových situacích, o informace umožňující získat ucelený pohled na navštívenou oblast z hlediska kulturního, historického, biologického a geografického. Absolvent je schopen samostatného plánování a vedení skupiny ve vybrané lokalitě, ve které je schopen se orientovat, pohybovat a podat o ní komplexní přehled