Během výuky by se měli studenti naučit definovat a aktivovat potenciály území pro rozvoj svého oboru - výchovy pro zdraví a opačně definovat možnosti výchovy ke zdraví pro rozvoj území. Problematika zahrnuje komplexní pohled na alternativy plánování a rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Obsah předmětu je zaměřen na územní analýzu potenciálů a následnou syntézu vedoucí k vytváření aktivačních nástrojů regionálního rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Studenti se v první části seznámí nejprve se základními ekonomickými teoriemi spojenými s problematikou regionálního rozvoje, systémovým uspořádáním cestovního ruchu jako hospodářského odvětví a druhá část bude aplikačně zaměřena na alternativní formy podpory i rozvoje výchovy ke zdraví.