Předmět seznamuje studenty v teoretické rovině se zásadami správné výživy. Přibližuje vzájemný poměr mezi výdejem a příjmem energií. Popisuje vhodné zdroje potravin. Dává návody k správným stravovacím návykům a utvoření stravovacího pořádku podle věku, zaměstnání, genetických předpokladů a známých typů metabolizmu. Přibližuje následky nevhodné životosprávy. Seznamuje studenty s metabolismem bílkovin, cukrů a tuků na molekulární úrovni. Popisuje jednotlivé metabolické systémy zajišťující energetické krytí pohybové činnosti člověka. Absolvent je schopen pracovat jako specialista v oblasti výživy a stravovacích návyků. Je schopen vytvářet individuální stravovací plány doplněné o vhodné pohybové aktivity, jejichž cílem je úprava hmotnosti na základě optimalizace energetického příjmu a výdeje.