Cílem kurzu je motivovat studenty prvního ročníku k zájmu o aktuální společenská témata (domácí a zahraniční politika, sociální problémy, globální témata, kontroverzní společenská témata apod.), aby se tento zájem stal samozřejmou součástí jejich vysokoškolského studia a mohl být využit i v dalších kurzech. Předmět zároveň vede studenty ke kritické práci s mediálními zdroji a ukazuje jim, jakým způsobem lze s aktuálními tématy pracovat ve výuce. Jednotlivé semináře budou vycházet z domácích příprav studentů, založených na práci s aktuálními informacemi z mediálních (zejména zpravodajských) zdrojů.