Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi realizace týmové spolupráce při zpracování a online sdílení textových a tabulkových dokumentů, úpravou grafiky pro takové dokumenty, využitím e-learningových kurzů se zaměřením na vkládání úkolů a tvorbou testovacích úloh či dotazníků. Dále budou představeny dostupné technologie, nástroje a služby pro online komunikaci (chat, videokonference, webináře, sdílení obrazovky, videozáznam) a tvorba webových stránek s využitím online redakčního systému.

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních zařízení ve školní výuce, seznamuje s ovládáním interaktivních tabulí a možnostmi využití softwaru Smart Notebook a dalších online aplikací k vlastní tvorbě interaktivních žákovských aktivit.

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi multimediálních technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální povahy.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními typografickými pravidly a technologiemi pro tvorbu dokumentace v oboru informačních technologii a naučit je, jak efektivně pracovat s moderními technikami sazby se zaměřením na formátování kvalifikačních prací v LaTeX. Součástí výuky předmětu je i téma sazby matematických vzorců a tvorby prezentací v LaTeX.

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů interaktivní a multimediální povahy.

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních zařízení ve školní výuce, seznamuje s ovládáním interaktivních tabulí a možnostmi využití softwaru Smart Notebook a dalších online aplikací k vlastní tvorbě interaktivních žákovských aktivit.

Kurz je základním manuálem pro zájemce o tvorbu a správu elektronických výukových kurzů v systému Moodle PF JU.

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií tvorby výukových materiálů podle současných standardů s využitím autorského systému Moodle. V kurzu by měl student získat představu o problematice e-learningu, možnostech využití a aplikací do výuky. V průběhu celého kurzu studenti plní úkoly, které povedou k vytvoření elektronického výukového materiálu na zadané téma v systému Moodle.

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet responzivní, validní, přístupné a optimalizované webové stránky a tyto stránky publikovat a spravovat na internetovém serveru. Dále studenty seznámit s aktuálními technologiemi pro tvorbu moderních webů - dostupnými redakčními systémy, datovým jazykem HTML5, kaskádovými styly CSS3 pro formátování webu a možnostmi využití JavaScriptu. Součástí výuky předmětu je i téma formátování webových prezentací pro mobilní zařízení formou tzv. responzivity.

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet responzivní, validní, přístupné a optimalizované webové stránky a tyto stránky publikovat a spravovat na internetovém serveru. Dále studenty seznámit s aktuálními technologiemi pro tvorbu moderních webů - dostupnými redakčními systémy, datovým jazykem HTML5, kaskádovými styly CSS3 pro formátování webu a možnostmi využití JavaScriptu. Součástí výuky předmětu je i téma formátování webových prezentací pro mobilní zařízení formou tzv. responzivity.