Kurz doplňuje metodické bloky, které byly součástí blokové výuky předmětu.

Kurz Zážitková pedagogika je koncipován tak, aby studenty připravil na vypracování náhradních úkolů, které vyučující finálně ohodnotí v rámci tohoto moodle-kurzu (termín odevzdání možný ve třech vlnách: do 30. 4., 30. 6., 31. 8.).
(Distanční plnění zážitového kurzu je sám o sobě protimluv. Podstatou výchovy postavené na principech zážitkové pedagogiky je aktivní pobyt v podnětném, většinou přírodním prostředí, vliv skupinové dynamiky, dramaturgie programu atd. Berte tento kurz jako nouzovou variantu, která je umožněna jen na základě mimořádného průběhu semestru)