Výuka předmětu je rozdělena do dvou částí – pedagogického úvodu a základů psychologie. Cílem pedagogické části je položit teoreticko-praktické základy pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škola ve 21. století, základní informace o RVP, ŠVP), žák a jeho problémy, pojetí dítěte v edukaci, rodiče jako partneři.