E-learning course is for students of the subject Experiential education (KPE/EIPPE, KPE/IPPE). Course offers important themes of Experiential education. The main thematic areas are: (1) What is is the experiential education?, Development of Experiential education; (2) Theoretical background; (3) The Dramaturgy wave; (4) The Czech way; (5) Review, reflection. 

Each area contains recommended literature.


Kurz k předmětu Psychohygiena v práci s lidmi (KPE/SPLAK) je určen studentům Sociální pedagogiky. V kurzu jsou popsána jednotlivá témata psychohygieny a jsou doplněna dílčími úkoly a testy, které mohou studentům pomoci se v problematice zorientovat.