Kurzy projektu PRIM

Předmět "Didaktika informačních technologií" se zaměřuje na budování znalostí, dovedností a kompetencí studentů v oblasti rozvoje algoritmického myšlení žáků mladšího školního věku. Předmět je orientován převážně prakticky a soustředí se na důkladné seznámení studentů s oblastí propedeutických programovacích jazyků a oblastí edukační robotiky, přičemž klade důraz na možnosti implementace konkrétních nástrojů, prostředí a systémů podporujících rozvoj algoritmického a informatického myšlení výuku do vzdělávacího procesu. Dílčím cílem předmětu je též seznámit studenty s netechnickými prostředky rozvoje algoritmického a informatického myšlení.


Online podpora kurzu "Robotizace a řízení procesů".