Do této složky prosím odevzdat úkol - vlastní e-learningový kurz na libovolné téma. Technickou instruktáž najdete v kurzu Tvorba a správa e-kurzů v Moodle 3.3+, obecné principy tvorby e-learningových kurzů v kurzu Metodologie tvorby e-learningových kurzů.

V tomto kurzu si představíme několik důležitých pojmů, které by měl každý v této oblasti znát a které jsou klíčové a běžné při konverzaci v komunitě i v odborných článcích.

V tomto kurzu se seznámíte se základními pravidly pro tvorbu názvosloví anorganických sloučenin. Kurz je určen pro studenty 1. ročníku gymnázia, je rozdělen do 8 kapitol. Po každé kapitole následuje krátký test odpovídající obsahu příslušné kapitoly. Po dokončení všech kapitol Vás čeká souhrnný test.

Kurz má za cíl pomoci uživateli pochopit vazby přírodních složek v Evropě.

V tomto kurzu se seznámíte se základy mineralogie a krystalografie. Kurz je určen pro výuku přírodopisu v 9. ročníku ZŠ a je rozdělen do 6 témat. Žáci mají za úkol projít jednotlivá témata zaměřená na dílčí oblasti mineralogie. Každé téma je zakončené opakováním nebo prověřením znalostí dané kapitoly. V 5. kapitole si žáci mohou mimo jiné otestovat své znalosti v interaktivních online testech. V 6. kapitole jsou umístěné 2 závěrečné úkoly, které jsou žáci povinni vypracovat a odevzdat svému vyučujícímu.

V tomto kurzu se seznámíte s textovým editorem MS Word 2007. 


Obsah kurzu pokrývá veškeré znalosti od nejsnadnějších nástrojů po složitější techniky. Výsledkem tohoto kurzu by mělo být snadné vytvoření atraktivní vizualizace v krátkém čase. Kurz obsahuje obrázky a postupy jak ze starších verzí SketchUpu tak i nové pro SketchUp Make a je určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, kteří se v předmětu informatika krátce zabývají 3D modelováním na PC.

Tento kurz je určen pro 1. ročník oboru Informační technologie pro výuku předmětu Technická dokumentace. Najdete zde jak výukový materiál, tak zkušební testy. Část kurzu je věnována základním značkám v elektrotechnice. Kurz je členěn podle probíraných témat.

Dějepis 7. ročník

Franská říše podrobněji.

Téma o výživě pro osmý ročník základních škol.

Tento kurz Vás provede základy rastrové grafiky. Od základních pojmů, přes úpravy v rastrovém grafickém editoru (GIMP)