Předmět je koncipován jako úvod do studií o Irsku, jeho historii a kultuře. Předchozí znalost tématu se nevyžaduje. Součástí programu je četba textů o irské historii a kultuře, z nichž některé jsou texty literárními.  V literární části předmětu se studenti seznámí s předními i některými méně významnými irskými autory, jejichž díla jsou věnována různým aspektům každodenního života v Irsku (J. Joyce, J.B. Shaw, W.B. Yeats, P. Kavanagh, W. Trevor a B. Moore). Přednáška a četba textů vedle toho bude zahrnovat i historická a kulturní témata, jako například politické vztahy Anglie a Irska, velký irský hladomor v 19.století a následnou emigraci, Irskou republikánskou armádu, situaci v Severním Irsku v období protestantsko-katolických nepokojů ve 20. století a postavení Irska v rámci EU.