Vítejte v kurzu - Fyzika, který se Vám pokusí přiblížit a také vysvětlit, základní stavební kameny této vědy.

Od prvního tématu, které bude úvodní, se přesuneme k základním prvkům, kterými dozajista jsou - síla, rychlost, zrychlení, čas atd. Tyto celky budou utvářet kompletní stavbu přednášek. K nim se budou pojit cvičení, která svojí pestrostí, propojí teorii s praxí.

Pro vstup do tohoto kurzu je důležité si nejprve uvědomit, kde lze Fyziku potkat.
Jak už bylo řečeno, jedná se o pouhou základní sondu a vstup je tímto otevřen všem, kteří mají chuť se ponořit do nových vod.

Aby však byl kurz účelný, bude doprovázen několika krátkými testy, vždy na konci daného tématu.
Pro celkové hodnocení a tím pádem ukončení kurzu, bude nutné splnit několik přiložených úloh a zvládnutí dvou kontrolních testů v celkovém průběhu celého kurzu.