Tento kurz je určen pro žáky 1. stupně ZŠ bez veškerých znalostí anglického jazyka. Je zábavně ztvárněn. Žáci se seznámí se základní anglickou gramatikou, která zahrnuje také tři základní gramatické časy (přítomný prostý, přítomný průběhový).

Cílem kurzu je získání základní slovní zásoby k životním tématům
pochopení struktury a využití základní anglické gramatiky.

Od žáka se očekávají základní dovednosti práce s počítačem a slovníkem.