Cílem kursu je seznámit studenty s konkrétními autory a texty současné angloamerické literatury pro mládež s přihlédnutím k literární tradici i širšímu kulturně historickému a teoretickému kontextu. Tematické okruhy: fantasy, science fiction, dobrodružná literatura, hororový žánr, psychologická próza, rodinný román a deník, experimentální próza. Kurs bude věnován komparativnímu a intertextuálnímu čtení, zaměřenému na postižení paralel mezi interpretovanými texty, jejich literárními vzory a celkovým literárním a kulturním vývojem.