Výukové materiály k základnímu kurzu programování pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výuka je realizována prezenčně, je využíváno prostředí Scratch (https://scratch.mit.edu).

Kurz obsahuje výukové materiály, soubory úloh k domácímu studiu a k přípravě na zápočtový test.

Kurz neobsahuje správná nebo vzorová řešení úloh - studentovi nenahradí přímou výuku na semináři, ale poskytne zadání úloh použitých při seminářích pro procvičení nebo pro evidenci dosažených znalostí před testem a další rozšiřující úlohy pro domácí samostudium.  

Úlohy využívají předem připravené projekty s vytvořenými postavami, připravenými bloky k použití. Rozcestí těchto projektů najdete na https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

Počítač poskytuje studentovi zpětnou vazbu, jestli program vytváří správně. V případě, že student nedokáže svoji chybu odhalit, doporučujeme využít konzultačních hodin vyučujícího na https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/clen/jiri-vanicek/ nebo se zeptat před začátkem nebo na konci semináře.