Cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi, které napomáhají porozumění sobě, zvědomění vlastních potíží a jejich zvládání. Studenti budou seznámeni s psychologickými koncepty, které se zabývají hledáním odpovědí na základní otázky lidského života. Z jednotlivých směrů budou vybírána témata, která se týkají osobnostního rozvoje a kultivace osobnosti. Současně v rámci seminářů si studenti vyzkouší a osvojí praktické postupy a techniky, které mohou používat v rámci sebepozná