Předmět praktického charakteru má posluchačům umožnit prohloubit poznatky načerpané během studia jednotlivých lingvistických disciplin (Úvod do studia anglického jazyka, Fonetika a fonologie, Morfologie, Lexikologie, Syntax), dosáhnout syntetického chápání jednotlivých rovin popisu jazyka a procvičit aplikaci lingvistických znalostí při analýze autentických textů současné angličtiny. Podle potřeby posluchačů se tento předmět může věnovat i některým dalším dovednostem, jako je např. pravopis a interpunkce. Praktické pojetí předmětu a důraz na komplexní chápání jazyka studentům poskytuje vhled nezbytný při výuce jazyka v praxi. Předmět je rovněž vhodnou průpravou pro posluchače, kteří budou psát bakalářskou práci na lingvistické téma.