Kurz prohlubuje uvažování studentů učitelství o sobě a o své roli či povolání učitele na prvním stupni ZŠ.

témata dle STAGu

1. Co vnímám ve své práci jako zásadní
2. Učitel a jeho soukromí
3. Rozpor mezi osobním postojem, názorem a postojem, názorem profesním; autenticita
4. Mé učitelské krédo, zásady
5. Já jako učitel x rodiny mých žáků (věřící, příslušníci sekt, problematické hodnoty, negativní postoj ke vzdělání)
6. Emoční vřelost, emoční odstup, asertivita v práci učitele; rozpor mezi mojí filosofií a filosofií školy
7. Sebevzdělávání - představy, postoje, cíle
8. Sebereflexe
9. silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v kontextu nástupu do školy, zahájení profesní dráhy