Cílem kurzu je seznámit účastníky s obecnými principy psychoterapie, etickými zásadami práce a s teoretickými východisky nejznámějších psychoterapeutických škol. Studenti se seznámí podrobněji se zásadami vedení terapeutického rozhovoru, s rozlišením různých forem psychoterapie, se specifiky terapeutického procesu a vztahu. Seminární část bude věnována ukázkám psychoterapeutických setkání, zkoušení si základních postupů v kontaktu s klientem a diskuzím na vybraná témata v psychoterapii.