Předmět směřuje k osvojení elementárních vědomostí a dovedností v oblasti psychodiagnostiky, porozumění širšímu kontextu aplikace psychodiagnostických metod, včetně využití v oblasti výzkumu. Obsahové zaměření : Vymezení předmětu psychodiagnostiky, možnosti jejího uplatnění. Komplexní přístup k poznávání člověka. Metodologické otázky psychodiagnostiky. Zásady práce s psychodiagnostickými metodami. Významné proměnné sociální percepce, orientace v interpersonálních vztazích. Oblasti uplatnění psychodiagnostiky. Standardizace, validita, reliabilita, objektivita. Klasifikace psychodiagnostických metod. Klinické metody, testové metody. Užití psychodiagnostických metod ve výzkumu. Počítačová administrace psychodiagnostických metod.