Cílem kurzu je nabídnout studentům ty poznatky z vývojové psychologie a psychologie dítěte předškolního věku, které jsou zásadní pro práci učitele v MŠ. Kurz se věnuje také vybraným aplikovaným tématům nepostradatelným pro poznání žáka mateřské školy.