Matematický univerzitní základ doplněný speciálními okruhy problematiky aplikovatelné v informatice.
Kvadratické rovnice, soustavy rovnic, vektorové prostory, matice a jejich využití v lineární algebře.