PSYCHOLOGIE PRO UČITELE MŠ V.


ZAMĚŘÍME SE NA PROBLEMATICKÉ SITUACE V MŠ - JEDNAK NA NÁROČNÁ TÉMATA A NA PRÁCI S DÍTĚTEM, KTERÉ MÁ SPECIÁLNÍ POTŘEBY

VE STAGU JSOU TYTO BODY:

1. AGRESIVNÍ DÍTĚ
2. HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ, DÍTĚ S ADD
3. BÁZLIVÉ A NESMĚLÉ DÍTĚ, DÍTĚ S OCD
4. DÍTĚ S VÝRAZNOU VADOU ŘEČI
5. SOCIÁLNĚ NEZRALÉ DÍTĚ (SUBDEPRIVACE, DEPRIVACE, syndrom CAN)
6. ŠKOLNÍ ZRALOST
7. DÍTĚ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
8. AUTISMUS
9. DÍTĚ SE ZNEVÝHODNĚNÍM (ALERGIE, ČASTÁ NEMOCNOST, DIETA ?)
10. POČÍTAČ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
11. ZÁVISLOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
12. SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
13. SMRT V ŽIVOTĚ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE