Základní poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou zásadní pro práci učitele MŠ. 


Studenti se seznamují se stručnou historií psychologie, především s myšlenkami humanistické, konstruktivistické, kognitivní psychologie. 

Důraz je kladen na porozumění osobnostnímu přístupu a propojení uvedených myšlenkových zdrojů s principy v současném pojetí předškolního vzdělávání (RVP, Bílá kniha). 

Demonstrace teorie na příkladech z výchovné praxe.