Předmět je zaměřen na posilování poradenské kompetence studentů učitelství.

Soustředit se bude na následující roviny školní reality:

·         Práce s učitelem se třídou

·         Práce učitele s žákem, který má osobní potíže

·         Vytváření Plánů pedagogické podpory

·         Spolupráce s rodiči žáků

·         Seznámení s činností poradenského střediska ve škole (výchovný poradce, metodik prevence + školní psycholog, speciální pedagog)

·         Seznámení s možnostmi spolupráce a činností poradenských zařízení – Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické centrum, případně OSPOD a Policie