Praxe v centrech ekologické výchovy či v domech dětí a mládeže apod., se zaměřením buď na práci s dětmi formou kroužku či projektu s environmentálním zaměřením - blok organizovaný podle potřeb přijímací instituce.