Cílem kurzu je představit studentům  vybrané aktuální náměty problematiky současné spotřební společnosti, zejm, konzumerismu, ale i další  s jejich možnou reflexí ve výuce Základů společenských věd a Výchovy k občanství na středních a základních školách.