Cílem propedeuticky zaměřeného kurzu je seznámení se základními didaktickými specifiky výchovy k občanství a společenských věd a utváření a rozvíjení didaktické způsobilosti v dané oblasti. Kurz vychází z aktuálních požadavků RVP ZV a klade důraz na uvedení do základů pedagogicko-didaktické praxe, již mohou studenti absolvovat v rámci předmětu společného základu Asistentská praxe 1 a 2.