Předmět seznamuje se základy makroekonomie v rozsahu základního kurzu. Obsahem je výklad makroekonomických kategorií národního hospodářství, základní národohospodářské vztahy, vazby, problémy a jejich řešení. Výuka je prováděna v aplikaci na hospodářský vývoj ČR a ve vazbě na jeho demografický, regionální a územně správní kontext. Po metodické stránce je zpracován kromě výkladu i systém individuální průběžné přípravy (systém testů) a vedení malého týmu pomocí individuálních konzultací (zpracovávání semestrálních týmových projektů s aplikačním zaměřením). Předmět má charakter počítačem podporované výuky.