Sylabus předmětu MAEX
Základní kurs ekonomie – Makroekonomie
KSV/MAEX LS 2016/17
(Předmět má charakter počítačem podporované výuky)
Přednášející: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Povinný kurz pro bakalářský stupeň, obory ZSV

Ukončení kurzu: kombinovaná zkouška