Sylabus předmětu MAEB (RJEMO)
Základní kurs ekonomie – Makroekonomie
KSV/MAEB LS 2016/17
(Předmět má charakter počítačem podporované výuky)
Přednášející: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Povinný kurz pro bakalářský stupeň, obory ZSV
Letní semestr: 14. 2. - 19. 5. 2017 
Rozsah výuky: 3+0  
Počet kreditů: 3

Ukončení kurzu: kombinovaná zkouška