Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti financí, které by jim umožnily řešit situace běžného života, tj. správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi spojených a správu nástrojů k tomu určených (běžný účet, platební nástroje...), správu finančních aktiv (řešení otázky přebytku finančních prostředků - spoření, investice do cenných papírů) a správu finančních závazků (řešení otázky nedostatku finančních prostředků- úvěry).