Intenzivní nácvik základních početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení, procenta, zlomky a problémové (slovní) úlohy úrovně pro 1. stupeň ZŠ.