Základy těchto tří vědních disciplín. Půda - složení, vznik, vlastnosti. Klasifikační systém půd ČR. Hydrologický cyklus. Povrchová, půdní a podzemní voda. Typy a kategorie klimatu, klasifikace klimatu, podnebí Evropy a ČR.