Půdní vzorky a jejich odběr. Laboratorní analýzy půdních vzorků. Školní pokusy s integrovaným tématem půda.