Kurz se zabývá pěstováním okrasných rostlin, léčivých rostlin, polních plodin, ovocných rostlin a jejich využitím ve výuce pěstitelských prací na základní škole. Dále jsou poskytnuty informace o ekologickém pěstování rostlin a přírodních zahradách. Část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktivity, pokusy a pozorování v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - pěstitelské práce.